Fra skisse og ide` til ferdig produkt

Vi tar i mot forespørsler, fra arkitekter, entreprenører, produsenter og andre aktører med bruk for tre.

Om produksjon av lister og spiler, håndrekker og fenderlister -

kun fantasier setter begrensninger


Vi tegner og kalkulerer jobben og finner fram til det best egnede materiale på markedet.

Les om:

Ask

Bjørk

Bjørk

Eik

Furu

Osp

Tekniske_spesifikasjoner

Ingen oppgave for liten.

De fleste treslag høvlet etter tegning.